Coneixes les funcions de la saliva?

Les glàndules que produeixen la saliva poden originar nombroses malalties. Les glàndules salivars poden afectar-se per inflamacions o per tumors generalment benignes. La saliva és molt important ja que és impossible parlar bé si la boca està seca, lubrica i permet que es pugui empassar el menjar a través del tracte digestiu. A més la saliva és antibacteriana, presenta capacitat de calcificar i és antimicrobiana. La saliva té infinitat de funcions en la boca.

Alteracions de les glàndules salivars

Davant una reducció en el flux de la saliva o un espessor de la mateixa s'ha d'acudir a l'expert. Una altra alteració a tenir en compte són els canvis de volum en la boca que es poden presentar en forma d'embalum en la cara o en la paròtida.