Estètica dental


Mitjançant:

-Blanquejament intern o extern de les peces, en clínica o ambulatori.
És un tractament en el que s´utilitza com a principi actiu el peròxid d´hidrogen, potenciant el seu efecte blanquejador mitjançant una llum ultravioleta d´alta intensitat.
Segons la coloració natural de cada persona i l’espessor de l´esmalt, el blanquejament dental varia la seva efectivitat, obtenint millors resultats en dents de tonalitat groguenca que en dents amb tonalitats grises. Per això, és recomanable una exploració prèvia en la qual es valorarà el tractament més adequat, s´informarà al pacient i es solventaran els dubtes al respecte.

-Carilles de resina (composite).
Consisteix en la reconstrucció del somriure sobre les pròpies dents, utilitzant carilles de composite d´última generació, amb propietats similars a les de l´esmalt dental.
La col·locació de les carilles es realitza en una sola sessió per arcada.
És la millor opció per la gent jove, per la seva baixa agressivitat i alt grau de reversibilitat, conservant al màxim l´estructura de la dent sana i amb la possibilitat de qualsevol alternativa en un futur.

-Carilles de ceràmica o zirconi.
Són làmines de ceràmica o zirconi que imiten l´aspecte de la dent i s´adhereixen a la seva cara externa.
Són les restauracions més estètiques: la ceràmica mai canvia de color i l´aspecte de la dent es manté igual que el primer dia.
Per la seva estabilitat en el color, són recomanables en pacients que presentin una química bucal agressiva, que pot degradar els composites en poc temps.

-Corones de metall-ceràmica, ceràmica premsada, zirconi o altres al·leacions.
Són estructures (fundes) que recobreixen totalment la dent. Es col·loquen com a protecció a sobre de dents molt desgastades o debilitades, endodonciades, reconstruïdes o fracturades.
Actualment es poden fer totalment ceràmiques, metall ceràmiques o amb nucli de zirconi.
Són les restauracions més sòlides i fa més de trenta anys que s´utilitzen. Permeten modificar la forma i la col·locació de les dents (aliniant-los, corregint rotacions...).
La seva qualitat estètica, al igual que les carilles de ceràmica, és molt elevada. No canvien de color.

-Cirurgia estètica periodontal.
Existeixen diverses intervencions, a nivell d´encies i mucoses, amb finalitats estètiques. Són tècniques molt poc agressives que produeixen grans canvis estètics.

  • Allargaments coronaris.
  • L´empelt de teixit connectiu per al tractament de la recessió gingival.
  • L´empelt d´augment de volum.

-Àcid Hialurònic( Terç mitjà)