Implantologia


- Implantologia.
És la disciplina de l'odontologia que s'encarrega de l'estudi dels materials al·loplàstics dins o sobre l'os dels maxil·lars per donar suport a una rehabilitació dental. L'objectiu és substituir dents perduts per un implant dental en l'os.

- Implantologia immediata.
Són implants dentals que es col·loquen immediatament després de fer una o diverses extraccions dentaries.

- Elevació de sinus.
L'elevació del sinus maxil·lar és una tècnica quirúrgica que permet l'augment d'os en l'arcada superior, amb l'objectiu d'obtenir una base òssia adequada en la qual poder col·locar implants osteointegrats, en aquells casos en què la consistència de l'os no ho permet.